گیج تست پیچ گیریس خور

دسترسی : موجود

مرور سریع

گیج تست پیچ گیریس خور

شرح لاتین کالا: Thread Tester
تایپ کالا : THT/01
سازنده کالا : GROZ
تعداد موجودی کالا : 1

1 در انبار