نشاندهنده سطح کد ۳۰.۱۴ برای پمپ مدل۲۰C1PP75

دسترسی : موجود

مرور سریع

نشاندهنده سطح کد 30.14 برای پمپ مدل20C1PP75

شرح لاتین کالا : Level Indicator Code 30.14 For Pump Model 20c1pp75
تایپ کالا : 20C1PP75
سازنده کالا : ——
تعداد موجودی انبار : 2