ترمومتر تفنگی مادون قرمز

دسترسی : موجود

مرور سریع

ترمومتر تفنگی مادون قرمز 20TO537 .C-

شرح لاتین کالا : INFRARED THERMOMETER  -20TO537 .C

تایپ کالا : 20TO537 .C-
سازنده کالا : –
تعداد موجودی انبار : 1

1 در انبار