ترانسفورماتور جریان CURRENT TRANSFORMER

دسترسی : موجود

مرور سریع

شرح لاتین کالا: CT)  CURRENT TRANSFORMER)

تایپ کالا : 100/5 2.5VA CLASS 0.5
سازنده کالا : REZA TRANS

تعداد موجودی کالا :  یک ست (3 عدد)

3 در انبار