پتانسیومتر Potentiometer 1KΩ ۳TURN

دسترسی : موجود

مرور سریع

پتانسیومتر  Potentiometer 1KΩ 3TURN

شرح لاتین کالا: Potentiometer 1KΩ 3TURN
تایپ کالا : AL 1703 1KΩ 3TURN
سازنده کالا : MEGATRON

تعداد موجودی کالا :  8

8 در انبار