شیر پروانه ای + گیر دستی BUTTERFLY VALVE+MANUAL GEAR DN65-PN16

دسترسی : موجود

مرور سریع

شیر پروانه ای + گیر دستی BUTTERFLY VALVE+MANUAL GEAR DN65-PN16

شرح لاتین کالا: BUTTERFLY VALVE+MANUAL GEAR DN65,PN16
تایپ کالا : TYPE :1000+AB21N
سازنده کالا : KEYSTONE+ROTORK

تعداد موجودی کالا :  1

1 در انبار