لیمیت سوئیچ LIMIT SWITCH MEZ

دسترسی : موجود

مرور سریع

لیمیت سوئیچ LIMIT SWITCH MEZ

شرح لاتین کالا: LIMIT SWITCH MEZ
تایپ کالا : JAVCRNI 10A 500 V
سازنده کالا : MEZ POSTRELOMV

تعداد موجودی کالا : 52

52 در انبار